Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym 37/LIFE/2017 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 37/LIFE/2017 na dostarczenie 5000 l oleju napędowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

 1. Liczba złożonych ofert: 2 (w tym 2 ważne oferty)
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono:  0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe PETROL-HAWEN Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona – spółka jawna, ul. Dąbrowskiego 8; 64-920 Piła
 5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto
  Lp. Wykonawca Adres

  Cena
  (zł brutto)/uwagi

  1 Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe PETROL HAWEN Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona – spółka jawna ul. Dąbrowskiego 8; 64-920 Piła 21 346,65 zł
  2 Petro-Oil Zachód II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k ul. Gdańska 5; 70-660 Szczecin 22 256,85 zł
pl_PLPolish