Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę używanego samochodu ciężarowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 32/LIFE/2017 na dostawę używanego samochodu ciężarowego w ramach projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: „EVENTUS”, Markowice 20A, 48-330 Markowice
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła oraz spełnia wszystkie wymogi
Lp. Wykonawca Adres

Cena
(zł brutto)/uwagi

1 „EVENTUS”

Markowice 20 A
48-330 Markowice

100pkt
pl_PLPolish