Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zapytanie ofertowe nr 11/POIS/2017 na dostarczanie żywych danieli i dzikich królików dla utrzymania rysi w zagrodach

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 11/POIS/2017  na dostarczanie żywych danieli i dzikich królików dla utrzymania rysi w zagrodach w ramach  projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 29.09.2017 r.

ZO_karmienie rysi