Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 5/POIS/2017 na dostawę przyczepy samochodowej lekkiej w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 5/POIS/2017 na dostawę przyczepy samochodowej lekkiej w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: BOUFEN Spółka zo.o.; ul. Radosna 10, 70-752 Szczecin
  5. Uzasadnienie wyboru: największa liczba zdobytych punktów podczas oceny ofert
Lp. Wykonawca Adres

Liczba zdobytych
punktów

1 BOUFEN Spółka zo.o. ul. Radosna 10,
70-752 Szczecin
95,00  pkt
2 ADNO.PL.Sp.zo.o.

ul. Czerwona 40, 33-101 Tarnów

86,46 pkt