Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9/POIS/2017 na dostawę przyczepy samochodowej wywrotki w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 9/POIS/2017 na dostawę przyczepy samochodowej wywrotki w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 3.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: KUBIX-Maciej Kubiński, ul. Sielska 17A, 10-801 Olsztyn
  5. Uzasadnienie wyboru: największa liczba zdobytych punktów podczas oceny ofert
Lp. Wykonawca Adres

Liczba zdobytych
punktów

1 BOUFEN Spółka zo.o. ul. Radosna 10,
70-752 Szczecin
94,00  pkt
2 KUBIX – Maciej Kubiński


ul. Sielska 17A,
10-801 Olsztyn

100,00 pkt

3 ADNO.PL.Sp.zo.o.

ul. Czerwona 40,
33-101 Tarnów

87,40 pkt

pl_PLPolish