Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2 (w tym 2 ważne oferty)
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono:  0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik, ul. Wolności 38, 78-650 Mirosławiec
  5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto
Lp. Wykonawca Adres

Cena
(zł brutto)/uwagi

1 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki 66-446 Borek 74 25 000,00 zł /
oferta złożona w formie elektronicznej
2 Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik

ul. Wolności 38,
78-650 Mirosławiec

20 000,00 zł /
oferta złożona w formie papierowej