Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 16/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 16/POIS/2018  na sukcesywny zakup paliwa – oleju napędowego w ramach projektu  „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła oraz spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4,
35-322 Rzeszów

80,00 pkt