Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Unieważnienie postępowania 13/POIS/2017 na budowę zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze unieważnia postępowanie 13/POIS/2017 na budowę zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” z powodu braku możliwości jednoznacznej oceny spełnienia kryterium warunku udziału w postępowaniu oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

pl_PLPolish