Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Unieważnienie postępowania 8/POIS/2017 na wyznaczenie optymalnych obszarów do reintrodukcji rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o unieważnieniu w wyniku błędu publikacji postępowania 8/POIS/2017 na wyznaczenie optymalnych obszarów do reintrodukcji rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.