Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/POIS/2017 na dostarczenie, podłączenie oraz rozruch mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 6/POIS/2017 na dostarczenie, podłączenie oraz rozruch mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, Ryszard Machniak, ul Armii Poznań 7, 64-800 Chodzież
  5. Uzasadnienie wyboru: największa liczba zdobytych punktów podczas oceny ofert
Lp. Wykonawca Adres

Liczba zdobytych
punktów

1 Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, Ryszard Machniak ul. Armii Poznań 7,
64-800 Chodzież
100,00  pkt
2 TECHNO-COLD Sp.zo.o.

Macierzysz,
ul. Wojska Polskiego 7,
05-850 Ożarów Mazowiecki

92,17 pkt

pl_PLPolish