Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Wsparcie WWF w projekcie reintrodukcji rysi na Pomorzu Zachodnim

Od roku 2007 fundacja WWF Polska zaangażowana jest w ochronę nizinnej populacji rysi. Dotychczasowe działania fundacji skupiały się głównie na reintrodukcji tego gatunku na Pojezierzu Mazurskim. W tym okresie przy wsparciu WWF Polska do natury trafiło 17 rysi, a łącznie mazurskie lasy zasiliło już 22 tych pięknych kotów.

W lipcu tego roku fundacja WWF Polska przyłączyła się do odtworzenia populacji rysia nizinnego na Pomorzu Zachodnim. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”, który jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu.

Jest to dla nas bardzo istotna pomoc, która z pewnością przyczyni się do lepszej realizacji projektu. Bardzo dziękujemy!