Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zapytanie ofertowe nr 17/POIS/2018 na dostarczenie zestawu do zdalnego podawania leków i immobilizacji rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 17/POIS/2018  na dostarczenie zestawu do zdalnego podawania leków i immobilizacji rysi w ramach projektu  POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

termin składania ofert :  05.10.2018 r.

zo-dmuchawka.doc