Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/POIS/2018 na dostarczenie zestawu do zdalnego podawania leków i immobilizacji rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 17/POIS/2018 na dostarczenie zestawu do zdalnego podawania leków i immobilizacji rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.
1. Liczba złożonych ofert: 2 (w tym 2 ważne oferty)
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Varident Sp. zo.o.; ul. Borowskiego 2; 03-475 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

L.P. Wykonawca Adres cena (zł brutto)/ uwagi
1. Varimex-Valves Poland
Sp. Z o.o.
Leszno 21; 01-19 Warszawa 4 099,00 zł / oferta złożona w formie elektronicznej
2. Varident Sp. Z o.o. ul. Borowskiego 2
03-475 Warszwa
3 777,28 zł / oferta złożona w formie elektronicznej
pl_PLPolish