Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 18/POIS/2018 na dostarczenie czterech tabletów z GPS.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 18/POIS/2018 na dostarczenie czterech tabletów z GPS w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1 ( + 1 oferta internetowa )
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: PCnet Computer s.c. J.Wieczorek I.Broda ; Plac Pocztowy 8 ; 64-980 Trzcianka
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów/uwagi

1.

PCnet Computer s.c. J.Wieczorek I.Broda

Plac Pocztowy 8

64-980 Trzcianka

88,52 pkt/ oferta złożona w formie elektronicznej

2.

www.x-kom.pl

75 pkt / oferta internetowa