Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zagrody adaptacyjne w Dłusku już gotowe !

Kolejne ważne zadanie w projekcie „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” zostało zakończone. Dnia 15.06.2018 r. w Dłusku ukończono prace nad  budową zagród adaptacyjnych. Powstały tam cztery zagrody o łącznej powierzchni 2,1947 ha. Będą tam przebywać rysie, które po dłuższym czasie aklimatyzacji zostaną wypuszczone na wolność.

W najbliższym czasie pierwsze dwa rysie z Dzikiej Zagrody w Jabłonowie zostaną przewiezione do zagrody adaptacyjnej w Dłusku. Mamy nadzieję, że rysie zaaklimatyzują się do nowych warunków i przyczynią się do założenia populacji rysi na Pomorzu Zachodnim.