Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 19/POIS/2018 na dostarczenie zestawu fotopułapek do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 19/POIS/2018 na dostarczenie zestawu fotopułapek do monitoringu rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1 ( + 1 oferta internetowa)
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: LANIUS-BOOKS, Marcin Filipek; Sielec 3a; 39-120 Sędziszów Młp
  5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena brutto/uwagi

1.

LANIUS-BOOKS

Marcin Filipek Sielec
NIP: 818–145-34-29

Sielec 3a
39-120 Sędziszów Młp.

25 687,08/ oferta złożona w formie elektronicznej

2.

www.fotopulapka.pl

47 044,00 / oferta internetowa

pl_PLPolish