Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 20/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 20/POIS/2018  na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego w ramach projektu  POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 19.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe