Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 20/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Liczba złożonych ofert: 1
Wykluczono: 0 wykonawców
Odrzucono: 0 ofert
Wybrany wykonawca: IGB Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia; Zakład Usługowo- Produkcyjny w Rzeszowie, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

IGB Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów

80,00 pkt