Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 21/POIS/2019 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 21/POIS/2019  na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach projektu  POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 18.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe