Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności nr 23/POIS/2019 na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 23/POIS/2019 na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi, w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.


zapytanie_ofertowe