Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Komunikat w sprawie zapytania ofertowego nr 23/POIS/2019 na na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi

W odpowiedzi na pytania odnośnie wymogów dotyczących słupków informujemy, że:

– słupki muszą być okorowane,

– o minimalnej średnicy po okorowaniu 12cm.