Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 23/POIS/2019 na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 23/POIS/2019 na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert:
  1. Część A zamówienia (zagroda w Nadleśnictwie Drawsko): 1 oferta
  2. Część B zamówienia (zagroda w Nadleśnictwie Mirosławiec): 2 oferty
  1. Wykluczono: 0 wykonawców.
  2. Odrzucono: 0 ofert.
  3. Wybrany wykonawca:
  1. Część A zamówienia (zagroda w Nadleśnictwie Drawsko):

Handel i Usługi Jolanta Kujawa; Hanki 18; 78-650 Mirosławiec – 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spełniająca wszystkie wymogi.

  1. b) Część B zamówienia (zagroda w Nadleśnictwie Mirosławiec):

     Handel i Usługi Jolanta Kujawa; Hanki 18; 78-650 Mirosławiec – 92,01 pkt

     Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

Firma Usługowa MARKAL Marcin Karczewski

Kalinówka 1

78-650 Mirosławiec

80,00 pkt

2.

Handel i Usługi Jolanta Kujawa

Hanki 18; 78-650 Mirosławiec

92,01 pkt