Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu 26/POIS/2019 na dostarczenie zestawu do elektronicznego znakowania rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu 26/POIS/2019 na dostarczenie zestawu do elektronicznego znakowania rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: RFOG POLAND Tomasz Paszkowski, ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena brutto/ uwagi

1

RFOG POLAND 
Tomasz Paszkowski

Ul. Starogrodzka 1/2
72-300 Gryfice

1 740,00 zł

pl_PLPolish