Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Obserwacje na wolności

Prezentujemy kolejne filmiki z foto-pułapki, z jednym z wypuszczonych rysi – dorosły, kilkuletni samiec. Przed wypuszczeniem go na wolność dostał obrożę telemetryczną, dzięki której mogliśmy zamontować foto-pułapkę w miejscu jego przebywania.

   

1.  Wyjście na wolność z zagrody adaptacyjnej końcem lata br.

  

2. W poszukiwaniu prawdopodobnie zakopanych resztek pożywienia.

 

3. Nocny wypoczynek wśród liści i krzewów.