Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Komunikat w sprawie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 33/POIS/2020 na analizy przestrzenne GPS oraz opracowanie wytycznych do reintrodukcji rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w dniu 22.07.2020 r. z powodu oczywistej omyłki we wzorze w kryterium oceny ofert został zmieniony następujący zapis w zapytaniu ofertowym; co nie ma wpływu na samą ofertę.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

„Kryterium 1: Cena – waga 60%
Ocena będzie dokonana według zasady:
Liczba punktów w kryterium 1 = (najniższa cena spośród badanych ofert/cena danej oferty) x 0,6”

Na:

„Kryterium 1: Cena – waga 60%
Ocena będzie dokonana według zasady:
Liczba punktów w kryterium 1 = (najniższa cena spośród badanych ofert/cena danej oferty) x 60”

Oraz

„Liczba punktów w kryterium 2 = (punktacja danej oferty/najwyższa punktacja spośród badanych ofert) x 0,4”

Na:

„Liczba punktów w kryterium 2 = (punktacja danej oferty/najwyższa punktacja spośród badanych ofert) x 40”

Zmienione zapytanie ofertowe zawarte jest w załączniku.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze przedłuża również termin złożenia ofert do dnia 23.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe

pl_PLPolish