Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zapytanie ofertowe nr 34/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu „Powrót rysia do północno- zachodniej Polski”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności  nr 34/POIS/2021 na obsługę księgową projektu „Powrót rysia do północno- zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 15.01.2021 r. 

Zapytanie ofertowe