Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 35/POIS/2021 na obsługę weterynaryjną rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 35/POIS/2021 na obsługę weterynaryjną rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń, ul. Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

 Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń

 ul. Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz

 100 pkt