Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego nr 36/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno- zachodniej Polski”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w dniu 08.03.2021r. wpłynęły pytania do zamówienia nr 36/POIS/2021 od potencjalnego wykonawcy.

Pytanie nr 1
Potencjalny Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §3 ust.7 wzoru umowy na:  „Płatności należności z tytułu sprzedaży Produktów i Usług  dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewu w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną w postaci elektronicznego obrazu faktury w wersji pdf na poniższe adresy e-mail:

1)………………………………………….

2)………………………………………….”

Odpowiedź:

Zmodyfikowany został zapis we wzorze umowy w §3 ust.7 na: „Płatności należności z tytułu sprzedaży Produktów i Usług  dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewu w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną w postaci elektronicznego obrazu faktury w wersji pdf na poniższy adres e-mail: dzika.zagroda@zubry.org

Pytanie nr 2

Potencjalny Wykonawca zwraca się z prośbą usunięcia zapisu wzór umowy §3 ust. 9., ponieważ zakaz cesji niesienie za sobą podwyższone ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową, w związku z tym Wykonawca nie akceptuje takiego zapisu.

Odpowiedź:

Został usunięty zapis we wzorze umowy w §3 ust. 9. 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na tankowanie paliw przy użyciu elektronicznych kart paliwowych flota?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na tankowanie paliw przy użyciu elektronicznych kart paliwowych flota.

 

Powyższe zmiany zostały wprowadzone we wzorze umowy, poprawiona umowa stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

W związku z tym, że wprowadzone zmiany się są istotne na etapie przygotowania oferty, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wzór umowy

 

 

pl_PLPolish