Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Love is in the air!

W zagrodach w Jabłonowie powietrze drży od miłosnych arii naszych rysi! Zapewne ma to też miejsce na terenach,  gdzie rysie chodzą na wolności. Okres rujowy u tego gatunku trwa mniej więcej od stycznia do marca, gdzie to właśnie w tym ostatnim miesiącu przebiega najintensywniej.

Przeważnie milczące rysie,  zaczynają wydawać z siebie odgłosy przypominające szczekanie lub warczenie. W tym czasie zwiększa się dobowa aktywność tego drapieżnika,  zwłaszcza u  samców. Gdy dochodzi do spotkania pary, samica daje sygnał samcowi czy jest gotowa do zbliżenia. Jeśli nie, to biada panu rysiowi! W ruch idą zęby i pazury!  Podczas kopulacji samiec trzyma samicę zębami za kark. Taki chwyt jest charakterystyczny dla wszystkich kotowatych, pozwala samcom na uniknięcie ataku ze strony partnerki podczas zbliżenia.  Całość „przedsięwzięcia”zależy od doświadczenia obojgu partnerów, zdarza się, że niedoświadczony osobnik może wywoływać agresję u drugiego.  Po zakończonej randez-vous  para rozstaje się i każde idzie w swoją stronę.  U rysic ciąża trwa około  3 miesiące a rodzą się 2-3 młode.  Maluchy przez co najmniej pierwszy rok życia podążają za mamą, aby nauczyć się przetrwania w dziczy.

Ciekawostka: czy wiecie, że w tym samym czasie co rysie, okres rujowy mają również wilki? Obecnie nie trudno jest spotkać tropy obu drapieżników, nawet udało nam się zrobić zdjęcie, gdzie przecinają się ich drogi (zdjęcie nr 2)!