Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Informacja na temat procedur i analiz genetycznych wykonywanych na potrzeby projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Szanowni Państwo, 

zamieszczamy informację  na temat procedur i analiz genetycznych wykonywanych na potrzeby projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” realizowanego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (ZTP) jako uzupełnienie sprawozdania z realizacji projektu z dnia 15.02.2021 r. 

Informacja genetyczna