Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 44/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o wyborze najkorzysniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 44/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń, ul. Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

Gabinet Weterynaryjny
Roman Lizoń

ul. Konopnickiej 9
78-600 Wałcz

100 pkt.

pl_PLPolish