Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 45/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie żywych danieli

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 45/POIS/2021 na dostarczenie żywych danieli w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: 
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

WOLFPACK, Jacek Więckowski

Rynek 2/7; 64-520 Obrzycko

100 pkt.