Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 47/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 47/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Adres do korespondencji: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Rzeszowie, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów. 
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.     

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Adres do korespondencji: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Rzeszowie, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów

80,00 pkt.