Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ PROJEKTU

Powrót rysia do północno-zachodniej Polski

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze podjęło się przywrócenia rysia do północno-zachodniej Polski po ponad 300 latach nieobecności gatunku na tych terenach. Zadanie to stało się możliwe do realizacji dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – projekt POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Początkowo projekt zakładał wypuszczenie na wolność 20 osobników sprowadzonych z ośrodków hodowli, wolności oraz pozyskanych z własnej hodowli. Jednakże w trakcie jego realizacji okazało się, że największa szansa na sprowadzenie dużej liczby rysi w krótkim czasie to korzystanie z ośrodków hodowli. Dzięki przyjętej metodzie w ciągu niecałych 4 lat udało się wypuścić na wolność prawie 70 rysi! Wybrane osobniki kwalifikowane są do udziału w projekcie na podstawie badań genetycznych, których wynik musi potwierdzać ich przynależność do populacji bałtyckiej.

Rysie po sprowadzeniu do Polski trafiają do zagród adaptacyjnych, w których przechodzą trening, a po jego zakończeniu są wypuszczane na wolność za pośrednictwem zagród wypuszczeniowych. System zagród został zbudowany w ramach realizacji Projektu.

Wszystkie rysie przed wypuszczeniem na wolność mają zakładane obroże telemetryczne, dzięki którym, możemy je monitorować. Szczególnie bacznie przyglądamy się imw pierwszym miesiącu po uwolnieniu, żebysprawdzić czy radzą sobie z polowaniem. W razie potrzeby działa?Pogotowie Interwencyjne, które reaguje w razie konieczności. O Pogotowiu będziemy pisać w kolejnym poście.

Pierwszy ryś został wypuszczony w styczniu 2019 roku, a ostatni w miniony wtorek 😊 Na wolności, od początku programu reintrodukcji, urodziło się już prawie 30 kociąt, a tegoroczny sezon urodzeń jeszcze trwa!