Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ PROJEKTU

Powrót rysia do północno-zachodniej Polski

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze podjęło się przywrócenia rysia do północno-zachodniej Polski po ponad 300 latach nieobecności gatunku na tych terenach. Zadanie to stało się możliwe do realizacji dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – projekt POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Początkowo projekt zakładał wypuszczenie na wolność 20 osobników sprowadzonych z ośrodków hodowli, wolności oraz pozyskanych z własnej hodowli. Jednakże w trakcie jego realizacji okazało się, że największa szansa na sprowadzenie dużej liczby rysi w krótkim czasie to korzystanie z ośrodków hodowli. Dzięki przyjętej metodzie w ciągu niecałych 4 lat udało się wypuścić na wolność prawie 70 rysi! Wybrane osobniki kwalifikowane są do udziału w projekcie na podstawie badań genetycznych, których wynik musi potwierdzać ich przynależność do populacji bałtyckiej.

Rysie po sprowadzeniu do Polski trafiają do zagród adaptacyjnych, w których przechodzą trening, a po jego zakończeniu są wypuszczane na wolność za pośrednictwem zagród wypuszczeniowych. System zagród został zbudowany w ramach realizacji Projektu.

Wszystkie rysie przed wypuszczeniem na wolność mają zakładane obroże telemetryczne, dzięki którym, możemy je monitorować. Szczególnie bacznie przyglądamy się im w pierwszym miesiącu po uwolnieniu, żeby sprawdzić czy radzą sobie z polowaniem. W razie potrzeby działa Pogotowie Interwencyjne, które reaguje w razie konieczności. O Pogotowiu będziemy pisać w kolejnym poście.

Pierwszy ryś został wypuszczony w styczniu 2019 roku, a ostatni w miniony wtorek 😊 Na wolności, od początku programu reintrodukcji, urodziło się już przeszło 30 kociąt, a tegoroczny sezon urodzeń jeszcze trwa!