Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


PRACA POGOTOWIA INTERWENCYJNEGO

Odbudowa populacji rysia  zależna jest  od pracy wielu osób. Jednym z najważniejszych zadań jest monitoring rysi po ich wypuszczeniu na wolność. Zadanie to realizowane jest przez Pogotowie Interwencyjne, które tworzy zespół pracowników ZTP. To właśnie oni trzymają „pieczę” nad wypuszczonymi osobnikami. Oni też decydują o momencie wypuszczenia danego rysia z zagrody wypuszczeniowej.

Pogotowie Interwencyjne opiera swoja pracę na danych przesyłanych z obroży telemetrycznych oraz informacjach przekazywanych przez obserwatorów, głównie lokalnych mieszkańcach. Pracownicy kontrolują miejsca przebywania rysi, odnajdują resztki ofiar oraz przekazują te informacje do prowadzonej bazy danych. Jednak ich najważniejsza rola to reagowanie w sytuacjach wymagających interwencji (wypadek z udziałem rysi, niepożądane zachowanie danego osobnika, choroba). Pracownicy Pogotowia są wyszkoleni i bez problemu potrafią unieruchomić rysia w terenie w celu jego odłowienia czy też wymiany obroży.

Ostatnio jednym z najczęstszych zadań PI jest odłów zwierząt chorych na świerzb. Dzięki podejmowanym interwencją, a następnie leczeniu prowadzonym w Ośrodku Rehabilitacji w Stobnicy, zwierzęta ponownie wypuszczane są na wolność jako osobniki zdrowe. W ten sposób PI odłowiło już i ponownie wypuściło 8 rysi.

Ponadto zespół terenowy podejmuje próby wymiany obroży telemetrycznych rysiom, u których przestały one pracować. Udało się z sukcesem przeprowadzić już 18 akcji wymiany obroży. Dzięki temu możemy kontynuować monitoring oraz szybko reagować w przypadkach wymagających interwencji. 

Pogotowie zajmuje się również sprowadzaniem rysi do projektu oraz ich adaptacją. Interwencje są podejmowane również w sytuacjach kiedy rysie zanadto zbliżają się do siedzib ludzkich, wtedy są przeganiane, a w przypadku kiedy sytuacje powtarzają się – są odławiane. Na szczęście takich przypadków było zaledwie kilka. Pogotowie Interwencyjne to bardzo ważna grupa osób, która dzięki swoim umiejętnością oraz doświadczeniu potrafi skutecznie przeprowadzić praktycznie każdą akcję z udziałem rysi. 

Ostatnio praca Pogotowia stała się łatwiejsza dzięki nowemu, drugiemu w projekcie samochodowi terenowemu, który został kupiony dzięki darowiźnie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” ze środków od sieci Biedronka. To kolejne podmioty, obok WWF Polska, które wspierają finansowo realizację projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

azjatka-z-corkami-powrot-do-natury

pomniejszone

pommmmmmmniejszoneee

pl_PLPolish