Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zapytanie ofertowe nr 49/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 49/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 09.01.2023 r. 

Zapytanie ofertowe