Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 3/R/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/R/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Inventia sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena (zł brutto)/uwagi  

1.      

Inventia sp. z o.o.

 

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

66 912,00 zł

pl_PLPolish