Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 50/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 50/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS.

Przyczyną nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego jest brak złożonych ofert.