Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego nr 52/POIS/2023 zgodnie z zasada konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w zapytaniu ofertowym w punkcie V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ppkt. 3 został zmieniony następujący zapis:

z:

„ Jako spełnienie warunków określonych  w ust. 1 Zamawiający uzna: w odniesieniu do ust. 1b wykaz publikacji złożony na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o opracowaniu jako autor lub współautor w ciągu ostatnich 5 lat (rok publikacji: 2018-2022) publikacji w czasopismach naukowych wyszczególnionych w Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.”

na:

„Jako spełnienie warunków określonych  w ust. 1 Zamawiający uzna: w odniesieniu do ust. 1a wykaz publikacji złożony na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o opracowaniu jako autor lub współautor w ciągu ostatnich 5 lat (rok publikacji: 2018-2022) publikacji w czasopismach naukowych wyszczególnionych w Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.,”

oraz zapis w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego WYKAZ PUBLIKACJI

z:

„Opublikowanych w ciągu ostatnich 5 lat (lata: 2016-2020) przez oferenta lub osoby, którymi dysponuje, jako autor lub współautor, w czasopismach naukowych wyszczególnionych w Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.”

na:

„Opublikowanych w ciągu ostatnich 5 lat (lata: 2018-2022) przez oferenta lub osoby, którymi dysponuje, jako autor lub współautor, w czasopismach naukowych wyszczególnionych w Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.”

Zapytanie ofertowe

W związku z powyższym termin złożenia ofert został przedłużony do dnia 21.02.2023 r.

pl_PLPolish