Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 52/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie onformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 52/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS  w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Krzysztof Schmidt, ul. Stoczek 1a/3, 17-230 Białowieża 
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.        

Krzysztof Schmidt

ul. Stoczek 1a/3
17-230 Białowieża

100,00 pkt.

pl_PLPolish