Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 51/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie zestawu fotopułapek z osprzętem do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 51/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie zestawu fotopułapek do monitoringu rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. 

  1. Liczba złożonych ofert: 3
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Spy Shop Sp. z o.o. dawniej Spy Shop Paweł Wujcikowski
  5. Traugutta 143/1 50-419 Wrocław
  6. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną i jednocześnie najwyższą liczbą punktów.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto/ uwagi)

1.      

LANIUS-BOOKS

Marcin Filipek

Sielec 3a

39-120 Sędziszów Młp.

15 750,15 zł

2.      

Syriana Joanna Fischer

 

ul. Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

19 999,80 zł

3.      

Spy Shop Sp. z o.o. dawniej Spy Shop Paweł Wujcikowski

ul. Traugutta 143/1

50-419 Wrocław

14 926,05 zł