Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Projekt „Expanding Expanding the range of the lynx population in nothern Poland”

Projekt „Expanding Expanding the range of the lynx population in nothern Poland”

W czerwcu bieżącego roku Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wraz z Partnerami: Nadleśnictwo Spychowo, Rewilding Oder Delta oraz Asociacija Ekosistemu Apsaugos Centras podpisało umowę dofinansowania Projektu „Expanding the range of the lynx population in nothern Poland”. Poniżej kilka informacji o Projekcie:

– czas realizacji: październik 2023 – grudzień 2028

– wartość Projektu: 4,329,308.81 €

– wartość dofinansowania KE: 2,597,585.29 €

– wartość dofinansowania NFOŚiGW: 6 000 069 zł (35% wartości zadań polskich Partnerów)

Głównymi celami Projektu jest:

  1. Odtwarzanie historycznego zasięgu występowania bałtyckiej metapopulacji rysia w Europie Środkowej poprzez tworzenie zróżnicowanych genetyczne lokalnych populacji typu “stepping stone” na obszarze Polski Północnej. 
  2. Stworzenie warunków do efektywnej dyspersji i przepływu genów w ramach bałtyckiej metapopulacji rysi w Polsce oraz poprzez populacje pomostowe na Litwie między zwartym zasięgiem występowania gatunku w Europie Wschodniej, a populacjami peryferyjnymi w Europie Środkowej. 
  3. Utrzymanie akceptacji społecznej dla statusu ochrony rysia w Polsce, na Litwie i w Niemczech oraz uzyskanie poparcia dla strategii ochrony i zarządzania bałtycką populacją tego gatunku w Polsce wypracowanej we współpracy z kluczowymi interesariuszami oraz partnerami z zagranicy.