Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/R/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie karmy dla rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/R/2023 na dostarczenie karmy dla rysi.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: WOLFPACK Jacek Więckowski, Rynek 2/7, 64-520 Obrzycko.
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

WOLFPACK, Jacek Więckowski

Rynek 2/7; 64-520 Obrzycko

100 pkt.

pl_PLPolish