Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 1/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o unieważnieniu postępowania nr 1/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi,

ponieważ oferta, która wpłyneła przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.