Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę samochodu terenowego typu pick-up

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę samochodu terenowego typu pick-up w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: BOŃKOWSKI AUTO SP. K. ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki
  5. Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną i jednocześnie najwyższą liczbą punktów.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto/ uwagi)

1.      

BOŃKOWSKI AUTO SP. K.

ul. Platynowa 2,

62-052 Komorniki

199 500,00 zł

2.      

KOZŁOWSKI SP. Z O.O. SP. K.

 

ul. Mieszka I 25B,

70-007 Szczecin

230 804,00 zł