Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.      

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

100 pkt.