Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń ul. M. Konopnickiej 9 78-600 Wałcz
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.      

Gabinet Weterynaryjny

Roman Lizoń

ul. M. Konopnickiej 9 78-600 Wałcz

100 pkt.