Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Komunikat nr I do zapytania ofertowego nr 10/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów metalowych

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w zapytaniu ofertowym nr 10/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów metalowych, nastąpiły zmiany, w  pkt. II opis zamówienia ppkt. 6,8,9,10

Termin składania ofert został wydłużony do 02.05.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 10/Life/2024