Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 12/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę mrożonych szczurów dla rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę mrożonych szczurów dla rysi

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: ZOOFOOD Sp. z o.o. Grabianowo 10 a, 63-112 Brodnica
  5. Uzasadnienie wyboru: oferta, która wpłyneła zawierała najniższą cenę całkowitą brutto. . 
Lp.WykonawcaAdresCena brutto
1.      ZOOFOOD Sp. z o.o.Grabianowo 10 a63-112 Brodnica71 438,40 zł
2.UTILFOOD Joanna Augustyniakul. Poznańska 12, Robakowo62-023 Gądki135 300,00 zł